Prihlásenie člena Alpenverein

Všetci členovia Alpenverein v Active Planet môžu využiť tento spôsob prihlasovania, ako alternatívu k štandardnému formuláru alebo prihlásenia sa prostredníctvom Facebook-u.

Zadajte prosím iba 6 ciferné číslo, bez znakov za lomítkom a časťou 104-; napr.: 111222