Reklamácia

  • záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru
  • tovar zaslaný na reklamáciu musí byť suchý, čistý, bez zápachu
  • spolu s reklamovaným tovarom je potrebné  doručiť vyplnený Reklamačný formulár (obsahuje osobné údaje a popis vady) a kópiu dokladu o kúpe / faktúru
  • reklamáciu je možné doručiť osobne  alebo  zaslať na adresu:  Leitner Sport, Mýto pod Ďumbierom 54, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
  • lehota na vybavenie reklamácie je maximálne 30 dní a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie
  • o prijatí a ďalšom postupe pri vybavení reklamácie vás budeme informovať v zaslanom emaile
  • viac info: Reklamačný poriadok

 


Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, na vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, ktorému tovar slúži, vady alebo poškodenia spôsobené užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu, drobné vady alebo poškodenia zodpovedajúce bežnému opotrebeniu bez relevantného vplyvu na funkčnosť tovaru, ani na vady alebo poškodenia spôsobené vplyvom nepredpokladaných (z pohľadu účelu, ktorému tovar slúži) fyzikálnych javov, prírodných síl alebo iných nežiadúcich vonkajších okolností. Záruka sa tiež nevzťahuje na darčeky, ktoré dostanete zdarma, alebo výhry zo súťaží.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená tak, že Predávajúci zabezpečí odstránenie vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nový. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia uvedené v našich Obchodných podmienkach, v  Reklamačnom poriadku

Reklamačný formulár na stiahnutie: TU

PrílohaVeľkosť
PDF icon Reklamačný formulár Leitner Sport55.6 KB